Betalas pengarna från Bankenes Sikringsfond ut i min lokala valuta eller i NOK?

Följ